Zkušební pilot

Zkušební pilot


V případě zájmu o zálet Vašeho nového miláčka, letadla po úpravách, servise, nehodě a podobně, neváhejte kontaktovat naší školu. Rádi vám pomůžeme, stroj zalétáme, odskoušíme, poradíme a uvedeme do stavu připraveného k letu.

 

Co jsou zkušební lety?


Za zkušební lety jsou považovány nejen lety prototypů letadel při jejich vývoji a ověřování, ale i lety nově vyrobených letadel a také lety:
- po opravách
- po konstrukčních úpravách
- nezbytné pro dokončení technologického procesu údržby
- pro obnovení nebo prodloužení Osvědčení letové způsobilosti, resp. pro jeho vydání.

 

Cena záletu je dle dohody a místa, kde se zálet bude uskutečńovat.

tel.608815284